ෆෝම් ගිනි නිවන ට්‍රක් රථය

  • Foam Fire Fighting Truck

    ෆෝම් ගිනි නිවන ට්‍රක් රථය

    ඩොංෆෙන්ග් ටොන් 5-6 ෆෝම් ෆයර් ට්‍රක් රථය ඩොංෆෙන්ග් ඊකියු 1168 ජීඑල්ජේ 5 චැසි සමඟ වෙනස් කර ඇත. මුළු වාහනයම ගිනි නිවන භටයෙකුගේ මගී මැදිරියකින් සහ ශරීරයකින් සමන්විතයි. මගී මැදිරිය යනු පේළි දෙකේ සිට පේළි දෙක දක්වා වන අතර එහි පුද්ගලයින් 3+3 ක් සිටිය හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න