යතුරුපැදි සෝපානය

  • Motorcycle Lift

    යතුරුපැදි සෝපානය

    යතුරුපැදි ප්‍රදර්ශනයට හෝ නඩත්තු කිරීමට යතුරුපැදි කතුරු සෝපානය සුදුසු ය. අපේ යතුරු පැදි සෝපානය සාමාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 500 ක බරක් ඇති අතර එය කිලෝග්‍රෑම් 800 දක්වා වැඩි කළ හැකිය. එයට සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය යතුරුපැදි රැගෙන යා හැකි අතර බරැති හාර්ලි යතුරුපැදි පවා අපේ යතුරුපැදි කතුරට පහසුවෙන් රැගෙන යා හැකිය,

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න