අපව අමතන්න

කිංඩාඕ ඩැක්සින් යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම.

වෙචැට්

හැඳුනුම්පත : A15192782747

විද්යුත් තැපෑල

Whatsapp

+0086 15192782747

පැය

පැය 7*24

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න