ජංගම ඩොක් බෑවුම

  • Mobile Dock Ramp

    ජංගම ඩොක් බෑවුම

    පැටවීමේ ධාරිතාව: 6 ~ 15ton. අභිරුචිකරණය කළ සේවාව ලබා දෙන්න. වේදිකාවේ ප්‍රමාණය: 1100*2000mm හෝ 1100*2500mm. අභිරුචිකරණය කළ සේවාවක් ලබා දෙන්න. පිටාර කපාටය: යන්ත්‍රය ඉහළට යන විට අධික පීඩනය වළක්වා ගත හැකිය. පීඩනය සකස් කරන්න. හදිසි පහත වැටීමේ කපාටය: ඔබ හදිසි අවස්ථාවකදී හෝ විදුලිය විසන්ධි වූ විට එය පහත යා හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න