කතුරු එසවුම් මේසය හතරක්

  • Four Scissor Lift Table

    කතුරු එසවුම් මේසය හතරක්

    කතුර හතරේ එසවීමේ මේසය බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ පළමු මහලේ සිට දෙවන මහල දක්වා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ය. හේතුව සමහර පාරිභෝගිකයින්ට ඇත්තේ සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් පමණක් වන අතර භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සෝපානය හෝ බඩු එසවීම සවි කිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් නොමැත. භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සෝපානය වෙනුවට ඔබට කතුරු සෝපාන මේසය හතර තෝරා ගත හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න