රේල් පීලි හතරක් සිරස් බඩු එසවීම

  • Four Rails Vertical Cargo Lift

    රේල් පීලි හතරක් සිරස් බඩු එසවීම

    රේල් පීලි හතරේ සිරස් බඩු එසවීම, රේල් පීලි දෙකේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සෝපානය, විශාල වේදිකා ප්‍රමාණය, විශාල ධාරිතාව සහ ඉහළ වේදිකාවේ උස හා සසඳන විට බොහෝ වාසි ඇත. නමුත් එයට විශාල ස්ථාපන ස්ථානයක් අවශ්‍ය වන අතර මිනිසුන් ඒ සඳහා ත්‍රිමාණ ඒසී බලය සකස් කළ යුතුය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න