වීදුරු චූෂණ කුසලාන ලිෆ්ටර්

  • Glass Suction Cup Lifter

    වීදුරු චූෂණ කුසලාන ලිෆ්ටර්

    ඩීඑක්ස්ජීඑල්-එච්ඩී වර්ගයේ වීදුරු චූෂණ කුසලාන එසවුම් යන්ත්‍රය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ වීදුරු තහඩු සවි කිරීම සහ හැසිරවීම සඳහා ය. එය සැහැල්ලු ශරීරයක් ඇති අතර පටු වැඩ කරන ප්‍රදේශවල හොඳින් ක්‍රියා කරයි. පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා ඉතා නිවැරදිව සපුරාලිය හැකි විවිධ මාදිලි අතර බර පැටවීමේ විකල්ප විශාල පරාසයක් ඇත.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න