ජංගම කතුරු එසවීම

  • Mobile Scissor Lift

    ජංගම කතුරු එසවීම

    අතින් චලනය කළ හැකි ජංගම කතුරු සෝපානය ඉහළ උන්නතාංශ මෙහෙයුම් සඳහා සුදුසු වන අතර ඒවාට ඉහළ උන්නතාංශ උපකරණ සවි කිරීම, වීදුරු පිරිසිදු කිරීම සහ ඉහළ උන්නතාංශයක ගලවා ගැනීම. අපේ උපකරණයේ ඝන ව්‍යුහයක්, පොහොසත් කාර්‍යයන් ඇති අතර විවිධ වැඩ කරන පරිසරයන්ට අනුවර්තනය විය හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න