ස්වයංක්‍රීය ආධාරක කකුලක් සහිත චීන ඩැක්ස්ලිෆ්ටර් ක්‍රෝලර් වර්ගයේ රළු භූමි කතුරු එසවීම.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න