පිට් කතුරු එසවුම් වගුව

  • Pit Scissor Lift Table

    පිට් කතුරු එසවුම් වගුව

    වළ පැටවීමේ කතුරු සෝපාන මේසය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ වේදිකාවට වළ සවි කිරීමෙන් පසු ට්‍රක් රථයට භාණ්ඩ පැටවීම සඳහා ය. මේ අවස්ථාවේදී මේසය සහ බිම එකම මට්ටමක පවතී. භාණ්ඩ වේදිකාවට මාරු කිරීමෙන් පසු වේදිකාව ඉහළට ඔසවන්න, එවිට අපට භාණ්ඩ ට්‍රක් රථයට ගෙන යා හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න