ස්වයං චලන ඇණවුම් තෝරකය

  • Self Propelled Order Picker

    ස්වයං චලන ඇණවුම් තෝරකය

    ස්වයංක්‍රීයව ඇණවුම් කරන තෝරකය අර්ධ විදුලි ඇණවුම් තෝරකය මත පදනම්ව යාවත්කාලීන කරන ලද අතර, එය ගබඩා වේදිකාවේ ද්‍රව්‍ය කාර්‍යක්‍ෂමතාව ඉහළ නංවන වේදිකාවක් මත ධාවනය කළ හැකිය, වේදිකාව අඩු කිරීමට අවශ්‍ය නැත, පසුව වැඩ කරන ස්ථානය මාරු කරන්න

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න