ස්ලෙෆ් විසින් ධාවනය කරන ලද දුරේක්ෂ බූම් සෝපානය

  • Self Propelled Telescopic Boom Lift

    ස්වයං චලන දුරේක්ෂ බූම් සෝපානය

    ස්වයං චලිත දුරේක්ෂ උත්පාත සෝපානයේ ඇති වැදගත්ම කරුණ නම් එය තල්ලු කරන ලද උච්චාරණය කරන ලද උත්පාදන උත්පාතය සමඟ සසඳන විට ඉතා ඉහළ වේදිකාවක් උසකට යා හැකි වීමයි.සාමාන්‍ය ආකෘති උපරිම වේදිකාවට මීටර් 40 වේදිකාවටත්, හොඳම කාර්ය සාධන ආකෘතියට මීටර් 58 වේදිකාවටත් ළඟා විය හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න