අඩු පැතිකඩ කතුරු එසවුම් වගුව

  • Low Profile Scissor Lift Table

    අඩු පැතිකඩ කතුරු එසවුම් වගුව

    අඩු පැතිකඩ සහිත කතුරු එසවුම් වගුවේ ඇති ලොකුම වාසිය නම් උපකරණයේ උස මිලිමීටර් 85 ක් පමණක් වීමයි. ෆෝක්ලිෆ්ට් නොමැති විට, ඔබට කෙලින්ම පැලට් ට්‍රක් රථය භාවිතා කර භාණ්ඩ හෝ පැලට් බෑවුම හරහා මේසය වෙතට ඇදගෙන යාම, ෆෝක්ලිෆ්ට් පිරිවැය ඉතිරි කිරීම සහ වැඩ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම කළ හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න