රේල් පීලි දෙකක සිරස් බඩු එසවීම

  • Two Rails Vertical Cargo Lift

    රේල් පීලි දෙකක සිරස් බඩු එසවීම

    පාරිභෝගිකයින්ගේ නිශ්චිත අවශ්‍යතාවය අනුව රේල් පීලි සිරස් බඩු එසවීම දෙකක් සකස් කළ හැකිය, වේදිකාවේ ප්‍රමාණය, ධාරිතාව සහ වේදිකාවේ උපරිම උස ඔබේ අවශ්‍යතා මත පදනම් කර ගත හැකිය. නමුත් වේදිකාවේ ප්‍රමාණය එතරම් විශාල විය නොහැක, මන්ද වේදිකාව සවි කර ඇත්තේ රේල් පීලි දෙකක් පමණි. ඔබට විශාල වේදිකාවක් අවශ්‍ය නම් ....

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න