රළු භූමිෂ්ඨ ඩීසල් බල කතුරු සෝපානය

  • Rough Terrain Diesel Power Scissor Lift

    රළු භූමිෂ්ඨ ඩීසල් බල කතුරු සෝපානය

    රළු භූමි භාගයේ ස්වයං චලන කතුර එසවීමේ ඇති ලොකුම ලක්ෂණය නම් එය සංකීර්ණ හා කටුක වැඩ කරන පරිසරයකට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාවයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ඉදිකිරීම් ස්ථාන වල මඩ වලවල් වල, මඩ සහිත වැඩබිම් වල සහ ගොබි කාන්තාරයේ පවා.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න