අතින් එසවීමේ ඇලුමිනියම් ගුවන් වැඩ වේදිකාව

  • Manual Lifting Aluminum Aerial Work Platform

    අතින් එසවීමේ ඇලුමිනියම් ගුවන් වැඩ වේදිකාව

    අතින් එසවීමේ ඇලුමිනියම් ගුවන් වැඩ වේදිකාව සරල, සැහැල්ලු හා පහසුවෙන් ගෙන යාමට පහසුය. පටු වැඩ කරන පරිසරයක භාවිතා කිරීමට එය ගැලපේ. කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට එය ගෙනයාම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පැටවීමේ ධාරිතාව අඩු බැවින් රැගෙන යා හැක්කේ සැහැල්ලු බඩු හෝ මෙවලම් පමණි. උපාංගය අතින් එසවීමට කාර්ය මණ්ඩලය අවශ්‍යයි .....

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න