යූ ටයිප් කතුරු එසවුම් වගුව

  • U Type Scissor Lift Table

    යූ ටයිප් කතුරු එසවුම් වගුව

    යූ වර්ගයේ කතුරු එසවුම් මේසය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ ලී පැලට් එසවීම සහ හැසිරවීම සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය හැසිරවීමේ කාර්යයන් සඳහා ය. ප්‍රධාන වැඩ කරන දසුන් අතර ගබඩා, එකලස් කිරීමේ වැඩ සහ නැව් වරායන් ඇතුළත් වේ. සම්මත ආකෘතියට ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට නොහැකි නම්, එය කළ හැකිදැයි තහවුරු කර ගැනීමට කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න