රික්ත වීදුරු ලිෆ්ටර්

  • Vacuum Glass Lifter

    රික්ත වීදුරු ලිෆ්ටර්

    අපගේ වැකුම් වීදුරු එසවුම් යන්ත්‍රය ප්‍රධාන වශයෙන් වීදුරු සවි කිරීම සහ හැසිරවීම සඳහා භාවිතා කරන නමුත් අනෙක් නිෂ්පාදකයින් මෙන් නොව චූෂණ කෝප්ප ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් අපට විවිධ ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කර ගත හැකිය. ස්පොන්ජ් චූෂණ කෝප්ප ප්‍රතිස්ථාපනය කළහොත් ඒවාට ලී, සිමෙන්ති සහ යකඩ තහඩු අවශෝෂණය කර ගත හැකිය. .

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න