නැඹුරු කළ හැකි තැපැල් නැවැත්වීමේ එසවීම

  • Tiltable Post Parking Lift

    නැඹුරු කළ හැකි තැපැල් නැවැත්වීමේ එසවීම

    නැමිය හැකි තැපැල් නැවැත්වීමේ නැව්කය හයිඩ්‍රොලික් රිය පැදවීමේ ක්‍රම අනුගමනය කරයි, හයිඩ්‍රොලික් පොම්ප ප්‍රතිදාන අධි පීඩන තෙල් හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩරය තල්ලු කර වාහන නැවැත්වීමේ පුවරුව ඉහළට හා පහළට ගෙන යාම, නැවැත්වීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම. කාර් නැවැත්වීමේ පුවරුව බිම නැවැත්වීමේ ස්ථානයට ගත් විට, වාහනය ඇතුළු වීමට හෝ පිටවීමට හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න