අත් ට්‍රොලි පැලට් ට්‍රක්, චීන බැටරි බලයෙන් යුත් ඩැක්ස්ලිෆ්ටර් වෙළඳ නාමය

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න