අභිරුචි කතුරු එසවුම් වගුව

  • Custom Scissor Lift Table

    අභිරුචි කතුරු එසවුම් වගුව

    අපගේ පාරිභෝගිකයාගේ විවිධ අවශ්‍යතා මත පදනම්ව, අපගේ කතුර එසවීමේ මේසය සඳහා විවිධ මෝස්තර ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර එමඟින් වැඩ කටයුතු පහසු කර ගත හැකි අතර කිසිදු පටලැවිල්ලකින් තොරව, හොඳම ටොන් 20 ක ධාරිතාවයකින් යුත් මීටර් 6*5 ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විශාල කළ හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න