වාහන නැවැත්වීමේ තැපැල් දෙක

  • Two Post Parking Lift

    වාහන නැවැත්වීමේ තැපැල් දෙක

    වෝ පෝස්ට් කාර් ලිෆ්ට් හයිඩ්‍රොලික් රිය පැදවීමේ ක්‍රම අනුගමනය කරයි, හයිඩ්‍රොලික් පොම්ප ප්‍රතිදාන පීඩන තෙල් හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩරය තල්ලු කර කාර් ඇසුරුම් පුවරුව ඉහළට හා පහළට ගෙන යාම, නැවැත්වීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම. කාර් නැවැත්වීමේ පුවරුව බිම නැවැත්වීමේ ස්ථානයට ගත් විට, වාහනය ඇතුළු වීමට හෝ ඉවත් වීමට හැකිය

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න