ඩැක්ස්ලිෆ්ටර් විසින් සාදන ලද චීන එසවුම් වගුව ඊ හැඩය

  • China Lift Table E Shape Made By Daxlifter

    ඩැක්ස්ලිෆ්ටර් විසින් සාදන ලද චීන එසවුම් වගුව ඊ හැඩය

    චයිනා ඊ හැඩැති කතුරු එසවුම් මේසය සාමාන්‍යයෙන් පැලට් හැසිරවීමේ වැඩ සඳහා භාවිතා කළ යුතු අතර ඊ වර්ගයේ සෝපාන මේසය එය ඉහළට ඔසවන්න, පසුව ෆෝක්ලිෆ්ට් භාවිතා කර පැලෑටිය කන්ටේනරයට හෝ ට්‍රක් රථයකට ගෙන යන්න. ඊ වර්ගයේ කතුරු එසවුම් මේසය සඳහා සම්මත ආකෘතියක් ඇත හෝ අපට ද හැකිය ඔබේ අවශ්‍යතාවය මත පදනම් වේ

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න