හයිඩ්‍රොලික් ඩ්‍රයිව් කතුර එසවීම

  • Hydraulic Drive Scissor Lift

    හයිඩ්‍රොලික් ඩ්‍රයිව් කතුර එසවීම

    ස්වයං චලන කතුර එසවීම අතිශයින්ම කාර්‍ය සාධකයකි. උපකරණවල චලනය සහ එසවීම පාලනය කිරීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලයට කෙලින්ම වේදිකාව මත සිටගෙන සිටිය හැකිය. මෙම ක්‍රියාකාරී ක්‍රමය හරහා ජංගම දුරකථනයේ වැඩ කරන විට වේදිකාව බිමට පහත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත ......

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න