උන්නතාංශ මෙහෙයුම් වාහනය

  • High Altitude Operation Vehicle

    උන්නතාංශ මෙහෙයුම් වාහනය

    ඉහළ අහසේ ක්‍රියා කරන වාහනයට වෙනත් ගුවන් සේවා උපකරණ සමඟ සැසඳිය නොහැකි වාසියක් ඇත, එනම් එයට දිගු දුර මෙහෙයුම් සිදු කළ හැකි අතර ඉතා ජංගම, එක් නගරයක සිට වෙනත් නගරයකට හෝ රටකට පවා ගමන් කරයි. නාගරික මෙහෙයුම් වලදී එය ආපසු හැරවිය නොහැකි ස්ථානයක් ගනී.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න