රෝලර් කතුරු එසවුම් වගුව

  • Roller Scissor Lift Table

    රෝලර් කතුරු එසවුම් වගුව

    එකලස් කිරීමේ වැඩ සහ අනෙකුත් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා සුදුසු පරිදි අපි සම්මත ස්ථාවර කතුරු වේදිකාවට රෝලර් වේදිකාවක් එක් කර ඇත්තෙමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙයට අමතරව, අභිරුචිකරණය කළ කවුන්ටර සහ ප්‍රමාණයන් අපි පිළිගනිමු.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න