චලනය කළ හැකි කතුරු කාර් එසවීම

  • Movable Scissor Car Lift

    චලනය කළ හැකි කතුරු කාර් එසවීම

    ජංගම කතුර කාර් සෝපානය සෑම වර්ගයකම ස්වයං අලුත්වැඩියා සාප්පු, කාරය එසවීම සහ පසුව කාර් අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඉතා සුදුසු ය. ඔහු සැහැල්ලු හා අතේ ගෙන යා හැකි, විවිධ සේවා ස්ථාන වෙත පහසුවෙන් ගෙන යා හැකි අතර හදිසි කාර් ගලවා ගැනීමේදී හොඳ කාර්ය සාධනයක් ඇත.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න