වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන හතරක්

  • Four Post Parking Lift

    වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන හතරක්

    4 පෝස්ට් ලිෆ්ට් නැවැත්වීම අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් අතර වඩාත් ජනප්‍රිය කාර් එසවීමකි. එය අයත් වන්නේ විදුලි පාලන පද්ධතියකින් සමන්විත වැලට් නැවැත්වීමේ උපකරණ වලට ය. එය මෙහෙයවනු ලබන්නේ හයිඩ්‍රොලික් පොම්පාගාරයෙනි. එවැනි වාහන නැවැත්වීමේ සෝපානය සැහැල්ලු කාර් සහ බර කාර් සඳහා සුදුසු වේ.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න