ස්ථාවර ඩොක් බෑවුම

  • Stationary Dock Ramp

    ස්ථාවර ඩොක් බෑවුම

    ස්ථාවර ඩොක් බෑවුම මෙහෙයවනු ලබන්නේ හයිඩ්‍රොලික් පොම්පාගාරය සහ විදුලි මෝටරයෙනි. එය හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩර් දෙකකින් සමන්විතයි. එකක් වේදිකාව එසවීමට භාවිතා කරන අතර අනෙක ක්ලැපර් එසවීම සඳහා භාවිතා කරයි. එය ප්‍රවාහන ස්ථානය හෝ භාණ්ඩ නැවතුම්පල, ගබඩා බඩු පැටවීම යනාදිය සඳහා අදාළ වේ.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න