තනි කතුරු එසවුම් වගුව

  • Single Scissor Lift Table

    තනි කතුරු එසවුම් වගුව

    ස්ථාවර කතුර එසවීමේ මේසය ගබඩා මෙහෙයුම්, එකලස් කිරීමේ මාර්ග සහ වෙනත් කාර්මික යෙදුම් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. වේදිකාවේ ප්‍රමාණය, බර පැටවීමේ ධාරිතාව, වේදිකාවේ උස යනාදිය අභිරුචිකරණය කළ හැකිය. දුරස්ථ පාලක හැසිරවීම් වැනි විකල්ප උපාංග සැපයිය හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න